Rekrutacja na r szk. 2024/2025

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE do klasy PIERWSZEJ

L.p

Rodzaj czynności

         Termin

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

        od 26 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 r. do godz. 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

         28 marca 2024 r. o godz. 15.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

         do 04 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

         5 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE do klasy

CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA,  PIŁKA NOŻNA 

L.p

Rodzaj czynności

Termin

1.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego klasy czwartej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

          od 26 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r. do godz. 15.00

2.        

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego

          od 6 marca 2024 r. do 7 marca 2024 r.

3.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej  

         08 marca 2024 r. o godz. 15.00

4.        

Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego

         do 25 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

5.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

         27 czerwca 2024 r. o godz. 15.00

6.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

         3 lipca 2024 r. o godz. 15.00

 

 

Szkoła Podstawowa nr 38 w Białymstoku

Powrót na początek strony