Rada rodziców

Rada Rodziców

  1. p. Dorota Dziedzicka – przewodnicząca
  2. p. Piotr Orzoł – z-ca przewodniczącej
  3. p. Emil Szymborewicz - z- ca przewodniczącej
  4. p. Paulina Łada – sekretarz

 Komisja Rewizyjna

  1. p. Małgorzata Sławińska
  2. p. Adam Kasianowicz
  3. p. Justyna Ciulkin

Składka na Radę Rodziców - 100 zł (I rata - do końca września 50 zł, II rata do końca stycznia 50 zł).

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy: (tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa) bądź u wychowawcy klasy.

Numer konta Rady Rodziców - 28809900040011111130000010

Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie z siedzibą 16 - 060 Zabłudów, ul. Surażska 2

 

  • Duplikat: legitymacji - 9 zł, świadectwa - 26 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11

Nr konta: 52 1240 2890 1111 0010 3568 3550

Szkoła Podstawowa nr 38 w Białymstoku

Powrót na początek strony