Kalendarz szkolny

Terminy statutowe w roku szkolnym 2023/2024

l.p.

Termin

Tematyka

1.

18.12.2023r.

Ostateczny termin poinformowania rodziców
o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

2.

09.01.2024r.

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych śródrocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania

3.

10.01.2024r.

Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania

4.

15.01.2024r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

5.

22.05.2024r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach    niedostatecznych – forma pisemna

6.

07.06.2024r.

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

7.

11.06.2024r.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

8.

12.06.2024r.

Poinformowanie przez wychowawców o ocenach rocznych

9.

13-14.06.2024r.

Egzaminy klasyfikacyjne

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

l.p.

Dni wolne

1.

 29 - 30 kwietnia 2024r.

2.

 2 maja 2024r.

3.

 6 maja 2024r.

4.

 14 - 15 - 16 maja 2024r.

5.

 31 maja 2024r.

 

Dni wolne

 • 23 grudnia  2023 r.– 01 stycznia 2024r.  – Przerwa świąteczna
 • 22 stycznia – 4 lutego 2024r. – Ferie zimowe
 • 28 marzec – 02 kwietnia 2024r. – Przerwa świąteczna
 • 1 maja 2024r. – Święto Pracy
 • 3 maja 2024r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 30 maja 2024r. – Boże Ciało

  Kalendarz roku szkolnego i uroczystości 2023/2024

   

  DATA

  WYDARZENIE

  04.IX.2023r.

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  wrzesień  2023r.

  Zajęcia integracyjne w poszczególnych klasach

  wrzesień 2023r.

  Sprzątanie świata

  Wrzesień 2023r.

  Wybory do SU

  Wrzesień 2023r.

  Dzień języków obcych

  27.IX. 2022r.

  Ślubowanie klas I

  6.X.2023r.

  Pasowanie na Świetlika

  13.X.2023r.

  Dzień Edukacji Narodowej

  Październik 2023r.

  Pasowanie na czytelnika

  Listopad 2023r.

  Wszystkich Świętych, Tablice upamiętniające

  10.XI.2023r.

  Narodowe Święto Niepodległości

  listopada 2023r.

  Andrzejki szkolne

  Listopad/ grudzień 2023

  Dzień zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

  06.XII.2023r.

  Mikołajkowy Turniej Sportowy

  22.XII.2023r.

  Jasełka, wigilie klasowe, wigilia pracowników szkoły

  08 - 09.II.2024r.

  Bal karnawałowy – dyskoteka szkolna*

  14.II. 2024r.

  Dzień św. Walentego

  Luty 2024r.

  Tydzień  Bezpieczeństwa
  w Sieci- konkursy, quizy, wystawy

  Luty/ Marzec 2024r.

  Dni Otwarte Szkoły*

  Marzec 2024r.

  Patroni roku 2024

  21.III.2024r.

  Pierwszy Dzień Wiosny

  Kwiecień 2024r.

  Rocznica zbrodni katyńskie

  Kwiecień 2024r.

  Dzień Ziemi – Happening „ W obronie ekologii”

  Maj 2024r.

  Dni Patrona Szkoły*

  29.V.2024r.

   „Dam się wkręcić tylko w sport”

  21.VI.2024r.

  Zakończenie roku szkolnego klas VIII

  21.VI.2024r.

  Zakończenie roku szkolnego

   

   

Szkoła Podstawowa nr 38 w Białymstoku

Powrót na początek strony